Tour

08 Sep 2007
NEWCASTLE, NSW - AUSTRALIA
NEWCASTLE ENTERTAINMENT CENTRE